Материјал 1, Тема 1
Во тек

ТРЕНИНГ

февруари 28, 2024

Фукусирај се на чекорот пред тебе и не број уште колку скалила има до крајот, опасна е таа игра, а ти не сакаш да се сопнеш на самиот почеток.