Твоето барање е испратено!

Твоето барање е испратено!

Ти благодариме што пиша!

Ја гледаш оваа порака како потврда дека твоето барање за поддршка е примено.

Тимот за поддршка работи секој работен ден од 9 до 17 часот. За викенди си одмараме.

Ти благодариме што си дел од Армијата,

Тимот на Ана и Peach Army