InstaBOOTY lead gen


БЕСПЛАТНО ВИДЕО

Тренинг за заоблен задник

Видеото што ќе го видиш е дел од InstaBOOTY програмата за качување на мускулна маса и обликување на телото. Во видеото добиваш:

  • насоки за правилна изведба
  • 12 различни вежби

Пополни го полето подолу и следи ги чекорите за да го добиеш БЕСПЛАТНО: