Материјал 1, Тема 1
Во тек

БОНУС ТРЕНИНЗИ

февруари 28, 2024

Овие два БОНУС тренинзи можеш да ги почнеш кога ќе ги завршиш тренинзите со низок интензитет.

Првиот тренинг како што кажува самиот наслов е Level 1 или за почетници.

Тренингот почнува со триминутно загревање и потоа почнуваме да ги активираме стомачните.

Внимателно следи ги насоките кои ги дава Стефан за правилна изведба и максимален ефект.

Како дополнителен бонус овојпат го влучуваме и нашето новогодишно dance cardio. Направи го овој тренинг за да дознаеш зашто dance cardio е омилениот тренинг на Армијата!