Материјал 1, Тема 1
Во тек

ВОВЕД

април 19, 2024

Како се чувствуваш после првите два дена од оваа седмица?

Во недела 3 и 4 од предизвикот одиме на ново ниво.

Ќе видиш дека веќе имаш табче со дел за тренинг.

Во недела 3 и 4 овој ден веќе нема да ти биде “слободен“ 🙂

Фала ти што си дел од Армијата!