Материјал 1, Тема 1
Во тек

ТРЕНИНГ

јули 16, 2024

Во недела 1 и 2 немаше тренинг за овој ден. Но, за недела 3 и 4, ќе имаш. Let’s get Wet & Wild!!!

Кој тим си ти?

Доколку си жена, избери “жени“ доколку си маж, избери “мажи“ за да бидеш додаден/а во правата програма и група.