Материјал 1, Тема 1
Во тек

ТРЕНИНГ

април 19, 2024

Во недела 1 и 2 немаше тренинг за овој ден. Но, за недела 3 и 4, ќе имаш. It is JUICY TIME girl!!!

ФИДБЕК: ТИ СЕ ДОПАЃА ЛИ ПРЕДИЗВИКОТ?

Кликни на копчето подолу и за да ги споделиш твоите импресии: